Fiskekort

Fiskekort till Nedre Upperudsälvens Fvo:

Finns att köpa året runt!

fiskekort-001-72-dpi.jpg  zeichnung022.jpg

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i följande vatten: Övre och nedre upperudshöljen, Spången, Östebosjö, Malefjorden, Kilaneviken, Branddalsviken, Svanefjorden, Ryrsjön, Hjärterudssundet, Träsken, Bjurdämmetjärnet, Ransbergstjärn, Dalsjön. Fritt fiske för ungdom under 16 år!

Priser:

Dag 50: -   /   Vecka 100: -   /   Halvår 150: -   /   År 200: -   /   Familj/År 250: -